MiDanza +

MiDanza + is er voor enthousiaste jongeren tussen de 12 en 14 jaar.

Deze groep bereid zich voor op de doorstroom naar de selectiegroep.

Voorbereidende dans voor shows is hierbij de basis, daarnaast wordt deze les aangevuld met Ballet, BBB en conditie.